Det pressede arbejdsliv: Hvad gør vi ved det?

25-04-2020 10:30 til 25-04-2020 17:00

København, Danmark


Vores arbejdsliv er alt for hårdt. Arbejdslivet presses på øget arbejdstid, højere tempo, ukontrollerbare arbejdstider, øget nedslidning, manglende social tryghed, prekære vilkår breder sig, stigende pensionsalder og den ødelæggende sociale dumping.

Vi forlanger et bedre arbejdsliv. Dit arbejdsliv og dine erfaringer skal med i debatten, så vi sammen finder en strategisk kurs til faglige og politiske løsninger for et bedre arbejdsliv. Uanset om du er ung eller ældre, 3F’er eller magister, nordjyde eller københavner, så er du velkommen.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg inviterer til heldagskonference om, hvordan vi sikrer et bedre arbejdsliv. Der vil være oplæg, debatter og workshops om bl.a. pensionsalder, ulighed, velfærd, arbejdstid, social dumping, tryghed, stress og usikre stillinger. Konferencen vil give både baggrundsviden og værktøjer til konkret handling inden for de forskellige temaer.

Arrangementet er åbent for alle interesserede, også ikke-medlemmer, men man skal huske tilmelding senest dagen før. Deltagelse koster 50 kroner, og der ydes rejserefusion til alle medlemmer af Enhedslisten.


Programmet for dagen ser sådan ud:

10.30 -11.00                       Indskrivning

11.00 – 11.10                     Velkomst v. Anders Olesen

11.10 – 12.10                     INTRODUCERENDE OPLÆG 

1.     Hvorfor er vores arbejdsliv så presset (Jakob Nerup)

2.     De stjal vores alderdom (Per H. Jensen)

3.     De ødelagde vores tryghed (Mona Strib)

12.10 – 12.45                     Frokost sandwich

12.45 – 14.15                     WORKSHOPS

o   Stress er en folkesygdom – hvilke kollektive modsvar har vi 

o   Ødelagt social tryghed for lønmodtagerne – fattigdom og ydmygelse af syge og arbejdsløse – hvad er vores krav

o   Pensionskampen – Fra efterløn til verdens højeste pensionsalder – hvordan stopper vi det.

14.15 – 14.30                     Pause 

14.30 – 16.00                     WORKSHOPS

o   Social dumping undergraver arbejdsmarkedet – hvordan stopper vi det

o   Det prekære arbejdsmarked spreder sig – hvordan organiserer vi os, og hvilke løsninger har vi 

o   Vi arbejder for meget – hvordan får vi kortere arbejdstid og kontrol med den. 

 

16.00 – 17.00                     Socialistiske strategier til et bedre arbejdsliv: Afsluttende paneldebat med politiske og faglige folk.

17.00                                  Farvel og tak

Pris: 50,00
Antal pladser: 150
Ledige pladser: 149

Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 23-04-2020 10:49:45

Hvor

Svend Aukens Pl. 11
    2300 København
    Danmark

Hvornår

Fra 25-04-2020 10:30
Til 25-04-2020 17:00

Arrangør

Enhedslisten
(+45) 33 93 33 24